Blog dla osób chcących ogarnąć swoje finanse.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - kolejna pomoc dla spłacających kredyty

Będące ostatnio gorącym tematem Wakacje Kredytowe nie są jedyną formą wsparcia, które możesz otrzymać podczas spłacania kredytu hipotecznego. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, choć funkcjonuje już od prawie 6 lat, to nie cieszy się dużą popularnością, a większość kredytobiorców nawet o nim nie słyszała. Na czym polega program, kto może skorzystać i w jaki sposób wiąże się z Wakacjami Kredytowymi?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - Finansowy Ogar

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - co to jest?

Rozwiązanie polegające na wsparciu kredytobiorców, którzy spłacają kredyt hipoteczny, ale znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. W przeciwieństwie do ustawowych wakacji kredytowych nie są dostępne dla wszystkich, lecz trzeba spełnić odpowiednie kryteria, by móc skorzystać z pomocy.

Co ciekawe, wsparcie możesz otrzymać nawet w przypadku, gdy sprzedaż obciążoną hipoteką nieruchomość, jednak pod warunkiem, że uzyskana cena nie pozwoliła na spłatę kredytu w całości.

Pieniądze są zgromadzone we wspomnianym Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, do którego pieniądze wpłacają banki udzielające „hipotek”. Łącznie na jego koncie zostało zgromadzonych około 600 mln zł.

Na czym polega pomoc?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oferuje dwie formy pomocy:

 1. Wsparcie finansowe na pokrycie rat kredytu
  – wypłacane max przez 36 miesięcy
  – indywidualnie ustalana kwota, nie wyższa niż 2.000 zł/mc
  – BGK przekazuje ustaloną sumę co miesiąc bezpośrednio do banku, który udzielił kredytu
 2. Pożyczka na spłatę zadłużenia:
  – udzielana jednorazowo, gdy po sprzedaży nieruchomości nadal masz kredyt do spłaty
  – max kwota kapitału pozostałego do spłaty nie więcej niż 72.000 zł

Kiedy i ile musisz zwrócić?

Oferowana pomoc nie jest bezzwrotna, jednak w dzisiejszych czasach i tak zdecydowanie opłacalna:

 • Spłatę zaczynasz po 24 miesiącach od otrzymania ostatniej transzy przyznanego wsparcia
 • okres spłaty – 144 miesiące
 • oprocentowanie – 0%
 • po 100 spłaconych ratach bez opóźnienia – pozostałość zostaje umorzona (można równowartość tej kwoty uiścić również jednorazowo

Komu przysługuje pomoc?

W przeciwieństwie do wakacji kredytowych o pomoc w ramach programu mogą się starać nie tylko posiadacze kredytów hipotecznych w złotówkach, ale także w walutach obcych!.

Jakie warunki trzeba spełnić, by móc skorzystać z programu FWK?

 1. Status bezrobotnego przynajmniej jednego ze współkredytobiorców na moment składania wniosku
 2. Rata kredytu jest wyższa niż 50% dochodu gospodarstwa domowego
 3. Miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o koszty kredytu nie przekracza:
  – 1.552 zł/mc w przypadku 1 osoby w gospodarstwie (stan na styczeń 2022)
  – 1.200 zł/mc w przypadku gospodarstwa wieloosobowego

Ważne! Spełnienie przesłanki powoduje, że możesz otrzymać pomoc. Lecz w przypadku, gdy w trakcie otrzymywania wsparcia przestaniesz spełniać warunki jej otrzymania, powinieneś niezwłocznie poinformować bank. Skutkuje to zaprzestaniem wypłaty pomocy przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kiedy nie otrzymasz wsparcia z FWK?

Istnieją pewne wykluczenia, które powodują, że nawet spełnienie którejś z przesłanek uniemożliwią Ci skorzystanie z FWK.

Pożyczka i wsparcie nie zostaną przyznane gdy:

 • utrata zatrudnienia nastąpiła z winy kredytobiorcy
 • umowa kredytu hipotecznego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o FWK
 • przysługuje Ci świadczenie z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy oferowanego przez bank
 • jesteś aktualnie lub na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o wsparcie byłeś właścicielem innego mieszkania lub domu
 • posiadasz lub posiadałeś w ciągu ostatnich 6 miesięcy roszczenie o przeniesienie prawa własności (w tym spółdzielczego) do nieruchomości

Jak złożyć wniosek?

Aktualnie 24 banki umożliwiają skorzystanie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, a jest to o tyle istotne, gdyż to właśnie w swoim banku musisz złożyć wniosek o udzielenie pomocy w ramach programu.

Kredytodawca po otrzymaniu wniosku ma 21 dni kalendarzowych na udzielenie odpowiedzi. W przypadku konieczności uzupełnienia braków, proces ten może wydłużyć się o kolejnych 14 dni roboczych.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, a Wakacje Kredytowe

Co do zasady 2 aktualnie funkcjonujące programy pomocowe różnią się od siebie. Na pytanie, czy jest możliwe skorzystanie z obu programów odpowiadamy: tak jest możliwe. Oczywiście w okresie zawieszenia raty kredytowej, BGK nie wypłaci Ci transzy pomocowej, bo nie będzie miał na co jej przeznaczyć.

XFundusz Wsparcia KredytobiorcówWakacje Kredytowe
Ile możesz mieć kredytów?1Brak ograniczeń
Ile możesz zawiesić kredytów?11
Waluta kredytuPLN, GBP, EUR, USD, CHF, SEK, NOKTylko PLN
Data zawarcia umowy kredytowejBrak ograniczeńPrzed 1 lipca 2022
Kryterium dochodoweJestBrak
Max kwota36 x 2000 zł8 x wysokość raty
ZwrotW 144 ratach 0%Przesunięcie rat na koniec okresu spłaty

Na koniec wstawiamy formularz udostępniony przez Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji, dzięki któremu sprawdzisz, czy będziesz mógł skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Mogą Cię też zainteresować

what you need to know

in your inbox every morning
popup