Blog dla osób chcących ogarnąć swoje finanse.

Wnioski o Bezpieczny Kredyt 2% - do kiedy można składać?

Wnioski o Bezpieczny Kredyt masowo zalewają banki. Ludzie rzucają się na nieruchomości byle załapać się na dopłaty. w Internecie jest mnóstwo sprzecznych informacji o tym do kiedy trzeba złożyć wniosek, by otrzymać dofinansowanie.

Jaka część limitu dopłat na 2024 rok jest już wykorzystana? Czy to prawda, że w połowie grudnia banki przestaną przyjmować wnioski?

Czy złożenie wniosku do końca 2023 roku gwarantuje otrzymanie środków?

Liczy się moment podpisania wniosków, rejestracji przez bank, wydania decyzji, a może podpisania umowy?

Przedstawiamy kluczowe informacje.

wnioski o bezpieczny kredyt

Limity dopłat do Bezpiecznego Kredytu

Zacznijmy od tego ile środków przewidzianych jest na dopłaty z budżetu państwa w poszczególnych latach. Kwoty są określony w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.

Limity dopłat do Bezpiecznego Kredytu:

  • 941 mln zł w 2024 roku
  • 1 107 mln zł w 2025 roku
  • 1 432 mln zł w 2026
  • 1 725 mln zł w 2027
  • 1 581 mln zł w 2028
  • 1 301 mln zł w 2029
  • 1 152 mln zł w 2030
  • 1 054 mln zł w 2031
  • 1 010 mln zł w 2032 roku

Dlaczego nie ma kwoty podanej na rok 2023 skoro program działa już od lipca? Bo pierwsze dopłaty nawet od kredytów wypłacanych w lipcu banki otrzymają w roku 2024. Czyli jeśli aktualnie ubiegasz się o kredyt, to rezerwujesz z puli dopłat na rok 2024.

Wnioski o Bezpieczny Kredyt - do kiedy?

Zgodnie z zapowiedziami ustępującego już rządu, wszyscy którzy złożą wniosek w roku 2023 załapią się na dopłaty.

Kiedy BGK ogłasza koniec składania wniosków?

W przypadku gdy w danym roku łączna wysokość wprowadzonych do systemu ewidencji dopłat kwot, o których mowa w art. 9b ust. 7 ustawy zmienianej w art. 29, osiągnie:

1)     90% kwoty stanowiącej równowartość środków przewidzianych w ustawie budżetowej na ten rok do przekazania do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rozdziału 3 ustawy zmienianej w art. 29 lub

2)     75% kwoty limitu wydatków budżetu państwa przekazywanych do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rozdziału 3 ustawy zmienianej w art. 29, na rok następny

– BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, informację o wstrzymaniu przyjmowania w danym roku wniosków o udzielenie kredytu, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 29.

Czyli jeśli w tym roku limit złożonych wniosków o dopłaty przekroczy 75% to BGK wstrzymuje przyjmowanie wniosków? A w styczniu po osiągnięciu 90%?

Niekoniecznie, bo mamy jeszcze jeden zapis.

Wnioski o Bezpieczny Kredyt do 7.01.2024?

Skąd powyższa data, skoro po przekroczeniu progów jest wprost wskazane, że BGK ogłosi koniec rejestracji kolejnych wniosków o dopłaty? Plotki mówią o tym, że środki już są na wyczerpaniu i już w grudniu mogą zostać wstrzymane dopłaty. Jak to jest na prawdę? Serwis Interia wysłał zapytanie do Banku Gospodarstwa Krajowego i uzyskał następującą odpowiedź.

Banki zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, mają obowiązek zarejestrować wszystkie wnioski otrzymane (z wyłączeniem negatywnych i rezygnacji kredytobiorców) i zawarte umowy bezpiecznego kredytu 2 proc. w 2023 r. do 7 stycznia 2024 r. Przed tą datą BGK nie będzie publikował komunikatów o wstrzymaniu przyjmowania przez banki nowych wniosków o udzielenie bezpiecznego kredytu. W przypadku gdyby limit dopłat na 2024 r. został wyczerpany to BGK może opublikować w BIP informację o wstrzymaniu przyjmowania wniosków przez banki kredytujące najwcześniej 8 stycznia 2024 r. Bank kredytujący będzie mógł odmówić przyjęcia wniosku dopiero po publikacji komunikatu BIP przez BGK o wstrzymaniu przyjmowaniu przez banki wniosków o udzielenie bezpiecznego kredytu na dany rok, którego dotyczy komunikat

Zatem rejestracja wniosków do 7 stycznia i najwcześniej kolejnego dnia BGK ogłasza koniec dopłat.

Wnioski o BK2% kiedy rejestracja dopłat?

Kiedy gwarantujesz sobie rezerwację dopłat? Czy poprzez wydanie formularza informacyjnego? Liczy się data na wniosku? Rejestracja w banku, czy może dopiero podpisanie umowy kredytowej? Tu znów z odpowiedzią przychodzi BGK.

Na stronie rządowej czytamy:

W terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o udzielenie bezpiecznego kredytu 2% bank kredytujący wprowadza do systemu ewidencji dopłat prognozowane roczne kwoty dopłat do rat tego kredytu.

Limit jest przypisywany do kredytobiorcy na etapie wniosku, co oznacza, że potencjalny kredytobiorca ma przyznany limit, do którego ma uprawnienie zawarcia umowy kredytu. Od momentu zawarcia umowy o bezpieczny kredyt 2% bank kredytujący ma 7 dni na zgłoszenie podpisanej umowy do ewidencji dopłat

Czy to oznacza, że jak podpiszesz wniosek 6 stycznia, to możesz być spokojnie o dopłaty? Niekoniecznie.

Ważne! Pracownicy banków mają od groma wniosków, które muszą wprowadzić, więc to nie jest tak, że pośrednik dostarczy Twój i za 5 minut jesteś w systemie. W niektórych miastach na rejestrację wniosku czekasz nawet kilkanaście dni. Ważne więc, by Twój pośrednik miał oddział współpracujący, który w miarę szybko wprowadzi mu wniosek. A po Twojej stronie jest zadbać o to, by nie składać go w ostatniej chwili. Musisz być świadomy, że wszystkie wnioski złożone w styczniu są obarczone sporym ryzykiem, że nie zostaną wprowadzone na czas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Mogą Cię też zainteresować

what you need to know

in your inbox every morning
popup