Blog dla osób chcących ogarnąć swoje finanse.

Utrata dopłat w Bezpiecznym Kredycie 2% - nie spóźniaj się z ratą!

Przy Bezpiecznym Kredycie 2% jeśli spóźnisz się z płatnością raty o 1 dzień, to nie dostaniesz dofinansowania do odsetek! Zamiast zapłacić 1550 zł raty, bank ściągnie Ci z konta 2900 zł! Wniosłeś wkład własny w wysokości 200.000 zł? Przez 3 lata nie możesz już nic nadpłacić! Utrata dopłat jest możliwa w wielu wypadkach, więc jeśli chcesz wykorzystać pełny potencjał programu, to musisz zwracać uwagę na wynikające z niego obowiązki.

Jakie kruczki czekają w programie? Czy można nadpłacać kredyt i kiedy? Czego nie robić z nieruchomością?

utrata dopłat

Utrata dopłat - kiedy stracisz dofinansowanie?

Utrata dopłat do odsetek nie jest jakimś dramatycznym zdarzeniem, którego musisz się obawiać. De facto nie musisz w takim przypadku niczego zwracać, tracisz jedynie przyszłe korzyści. Jest tylko jeden przypadek, w którym trzeba zwrócić otrzymane wcześniej dofinansowanie i jest nim prawomocny wyrok za przestępstwo popełnione w związku z udzieleniem Bezpiecznego Kredytu 2%. Same dofinansowanie przysługuje w ciągu 10 pierwszych lat od udzielenia kredytu i w tym czasie obowiązują pewne restrykcje, których musisz przestrzegać, by nie utracić wsparcia z BGK.

Utrata dopłat – w jakich przypadkach?:

 • sprzedaż nieruchomości
 • wynajem lub użyczenie nieruchomości
 • zmiana sposobu użytkowania lokalu (np. na lokal użytkowy typu sklep itp.)
 • nabycie innej nieruchomości mieszkalnej (poza dziedziczeniem)
 • zbyt duża nadpłata kredytu (o tym w dalszej części)
 • w ciągu 24 miesięcy od zakończenia budowy domu lub nabycia lokalu, nie zamieszkasz w nim
 • zaprzestanie zamieszkiwania nieruchomości przez 12 miesięcy w trakcie trwania dopłat
 • ogłoszenie upadłości konsumenckiej
 • odpisanie od kredytu w trakcie jego spłaty kredytobiorcy, który jako jedyny spełniał warunek wieku <45 lat
 • zmiana oprocentowania stałego na zmienne
 • zatajenie posiadania nieruchomości
 • w okresie przysługiwania dopłat udostępnienie do zamieszkiwania lokalu lub domu osobie, która w okresie 12 miesięcy przed dniem udzielenia bezpiecznego kredytu 2%, prowadziła z tym kredytobiorcą wspólnie gospodarstwo domowe albo będąc drugim rodzicem dziecka kredytobiorcy urodzonego albo przysposobionego przez kredytobiorcę przed dniem udzielenia bezpiecznego kredytu 2% nie prowadziła gospodarstwa domowego wspólnie z kredytobiorcą a prowadzenie przez tę osobę gospodarstwa domowego wspólnie z kredytobiorcą w dniu udzielenia bezpiecznego kredytu 2% oznaczałoby naruszenie warunku posiadania innej nieruchomości

WAŻNE! Dodatkowo warto wspomnieć, że jeśli w dniu zapadalności raty nie będziesz miał środków na koncie, to rata zostanie zaksięgowana, gdy uzupełnisz konto. Z zastrzeżeniem jednak, że przepadają Ci w tym miesiącu dopłaty do raty!

Nadpłaty kredytu, a utrata dopłat

Czy będzie można nadpłacać Bezpieczny Kredyt 2%? To jedno z najczęściej zadawanych pytań dotyczących programu, dlatego postanowiłem omówić je w oddzielnym akapicie.

Jak można nadpłacać Bezpieczny Kredyt 2%, by nie utracić dopłat?

 • po 3 latach od udzielenia kredytu lub
 • gdy spłata dotyczyła części wkładu własnego objętego gwarancją lub
 • gdy łączna kwota Twojego wkładu własnego i nadpłat nie przekroczy 200.000 zł
 • łączna wysokość tej spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty tego kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu

Utrata dopłat po 5 latach - ważne oświadczenie!

Składając wniosek o Bezpieczny Kredyt 2% podpisujesz oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, w którym przyznajesz, że:

 • nie posiadasz i nie posiadałeś prawa własności do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • nie przysługuje Ci, ani nie przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Okazuje się, że to uprawnia Cię do skorzystania z dopłat przez … 5 lat! Po 5 latach będziesz musiał ponownie złożyć stosowne oświadczenie. Niby nic, ale jeśli o tym zapomnisz, to w kolejnych 5 latach dopłaty nie będą Ci już przysługiwały i nie będzie możliwości powrotu do programu. Koniecznie o tym pamiętaj!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Mogą Cię też zainteresować

what you need to know

in your inbox every morning
popup