Blog dla osób chcących ogarnąć swoje finanse.

Polska jest większa od Wielkiej Brytanii - liczby na tle Europy

Pod względem powierzchni Polska jest większa od Wielkiej Brytanii! Ludzi żyje u nas więcej niż we wszystkich krajach skandynawskich razem wziętych. Pod względem PKB znajdujemy się w TOP 10 w Europie.

Jesteśmy narodem z kompleksami, gdzie towarzyszy nam myślenie, że na zachodzie wszystko jest większe lepsze, wszystkiego więcej. Liczby jednak nie zawsze to potwierdzają. Tym razem Polska w liczbach, czyli garść ciekawostek. Być może pora już zerwać z kompleksami i zacząć patrzeć na nasz kraj z innej perspektywy?

Polska

Największe państwa w Europie pod względem powierzchni

Aktualne TOP 3 państw wg powierzchni, to kraje, które tylko częściowo leżą w Europie takie jak Rosja, Kazachstan i Turcja. Znacznie większa ich część znajduje się na kontynencie azjatyckim, dlatego na potrzeby artykułu będę pomijał te kraje w poszczególnych zestawieniach.

Ranking największych państw w Europie:

 1. Ukraina – 603.700 km²
 2. Francja – 551.695 km2 (z terytoriami zamorskimi – 675.417 km²)
 3. Hiszpania – 505.645 km²
 4. Szwecja – 449.964 km²
 5. Niemcy – 357.114 km²
 6. Finlandia – 338.145 km²
 7. Norwegia – 324.220 km²
 8. Polska – 312.679 km²
 9. Włochy – 301.300 km²
 10. Wielka Brytania – 244.820 km²
 11. Rumunia – 238.391 km²
 12. Białoruś – 207.600 km²
 13. Grecja – 131.940 km²
 14. Bułgaria – 110.910 km²
 15. Islandia – 103.125 km²
 16. Węgry – 93.030 km²
 17. Portugalia – 92.931 km²
 18. Serbia – 88.361 km²
 19. Austria – 83.871 km²
 20. Czechy – 78.866 km²
Największe państwa w Europie pod względem powierzchni - finansowyogar
opracowanie własne na podstawie tradingeconomics.com

Kraje z największą liczbą ludności w Europie

Polska w Europie - liczba ludności

Tym razem zerknijmy jak wygląda zestawienie największych państw w Europie pod względem populacji. Tu podobnie jak w poprzednim rankingu Polska jest w TOP 10.

Ranking państw z największą liczbą ludności w Europie:

 1. Niemcy – 84,3 mln
 2. Francja – 67,84 mln
 3. Wielka Brytania – 67,53 mln
 4. Włochy – 58,98 mln
 5. Hiszpania – 47,43 mln
 6. Ukraina – 41 mln
 7. Polska – 37,65 mln
 8. Rumunia – 19,04 mln
 9. Holandia – 17,59 mln
 10. Belgia – 11,63 mln
 11. Grecja – 10,6 mln
 12. Czechy – 10,5 mln
 13. Szwecja – 10,45 mln
 14. Portugalia – 10,35 mln
 15. Węgry – 9,69 mln
 16. Białoruś – 9,26 mln
 17. Austria – 8,98 mln
 18. Szwajcaria – 8,74 mln
 19. Serbia – 6,8 mln
 20. Bułgaria – 6,52 mln

Dane zaktualizowane na koniec 2022 roku poza Ukrainą. W wyniku wojny i migracji prawdopodobnie liczba ludności tego kraju znacznie spadła, można więc zakładać, że pod względem liczby ludności Polska zajmuje obecnie 6 miejsce w Europie, a Ukraina jest zaraz za nami.

liczba ludności w państwach europy - finansowyogar
Opracowanie własne na podstawie danych z tradingeconomics.com

Największe kraje w Europie pod względem PKB

No dobra, wiemy ilu nas jest i na jakiej dużej powierzchni żyjemy. To teraz pora na sprawdzenie, jak nasza gospodarka wygląda na tle innych krajów Europy (dane na kwiecień 2023 roku):

Ranking państw w Europie pod względem PKB:

 1. Niemcy – 4,319 bln USD
 2. Wielka Brytania – 3,13 bln USD
 3. Francja – 2,94 bln USD
 4. Włochy – 2,22 bln USD
 5. Hiszpania – 1,51 bln USD
 6. Holandia – 1,01 bln USD
 7. Szwajcaria – 824 mld USD
 8. Polska – 679 mld USD
 9. Szwecja – 625 mld USD
 10. Belgia – 582 mld USD
 11. Austria – 481 mld USD
 12. Norwegia – 444 mld USD
 13. Irlandia – 418 mld USD
 14. Dania – 392 mld USD
 15. Finlandia – 289 mld USD
 16. Rumunia – 276 mld USD
 17. Portugalia – 252 mld USD
 18. Czechy – 251 mld USD
 19. Grecja – 230 mld USD
 20. Węgry – 176 mld USD
 21. Ukraina – 160 mld USD

Dane zaktualizowane na koniec kwietnia 2023. Zgodnie z zapowiedziami Węgry wyprzedziły Ukrainę, w której toczy się wojna.

Największe kraje w Europie pod względem PKB
opracowanie własne na podstawie danych z tradingeconomics.com

PKB per capita, czyli ile przypada na osobę

Widać, że jako Polska nie mamy się czego wstydzić, bo nasza gospodarka należy do czołówki Europy. Często jednak bierze się przekonanie, że na zachodzie żyje się lepiej, zarabiają więcej. Lepiej ten stan rzeczy będzie odzwierciedlał PKB per capita, czyli ile produktu krajowego brutto przypada na każdego mieszkańca kraju.

Ranking państw Europy pod względem PKB per capita:

 1. Luksemburg – 107.792 USD
 2. Irlandia – 88.967 USD
 3. Szwajcaria – 87.340 USD
 4. Norwegia –77.513 USD
 5. Dania – 58.360 USD
 6. Islandia – 54.417 USD
 7. Szwecja – 54.262 USD
 8. Holandia – 48.302 USD
 9. Finlandia – 46.297 USD
 10. Austria – 45.238 USD
 11. Wielka Brytania – 45.102 USD
 12. Belgia – 42.901 USD
 13. Niemcy – 42.726 USD
 14. Francja – 38.046 USD
 15. Andora – 36.840 USD
 16. Włochy – 31.506 USD
 17. Cypr – 28.329 USD
 18. Malta – 27.891 USD
 19. Hiszpania – 26.126 USD
 20. Słowenia – 24.745 USD
 21. Estonia – 21.707 USD
 22. Portugalia – 20.831 USD
 23. Czechy – 20.084
 24. Grecja – 18.908 USD
 25. Litwa – 18.234 USD
 26. Słowacja – 18.181 USD
 27. Łotwa – 16.610 USD
 28. Polska – 15.850 USD (ok. 66.250 zł/osobę)
 29. Węgry – 15.519 USD
 30. Chorwacja – 15.166 USD

Tym razem ranking rozszerzyłem do 30 pozycji, bo … Polska by się na nim nie znalazła. Niestety tutaj jest wiele do poprawy jak widać i nie wypadamy tak korzystnie jak w przypadku wcześniejszych zestawień. Warto wspomnieć, że w Unii Europejskiej średnio na obywatela przypada 32.829 USD, czyli ponad 2 razy więcej niż w Polsce.

Największe gospodarki w Europie pod względem PKB per capita
opracowanie własne na podstawie danych z tradingeconomics.com

Średnie wynagrodzenie w państwach Europy

Przechodzimy do wynagrodzeń przeliczonych na EUR, w których widzimy zauważalny wzrost w Polsce w ostatnich latach. Czy jednak na tyle istotny, by porównywać się z bogatszymi obywatelami zachodu? Średnie przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce jeszcze w 2010 roku wynosiło około 2000 zł/mc, a wg danych GUS na koniec 2022 roku było to 6733,49 zł brutto. Przeliczając „na rękę”, to Polacy zarabiają średnio ok. 4900 zł/mc, czyli 1062 EUR/mc. Zobaczmy jak wypadamy na tle innych krajów Europy.

Średnie wynagrodzenie w poszczególnych państwach Europy:

 1. Luksemburg – 3650 EUR/mc
 2. Dania – 3500 EUR/mc
 3. Holandia – 3150 EUR/mc
 4. Irlandia – 3075 EUR/mc
 5. Szwecja – 3000 EUR/mc
 6. Austria – 2900 EUR/mc
 7. Finlandia – 2850 EUR/mc
 8. Niemcy – 2750 EUR/mc
 9. Francja – 2650 EUR/mc
 10. Belgia – 2650 EUR/mc
 11. Cypr – 2100 EUR/mc
 12. Hiszpania – 1850 EUR/mc
 13. Włochy – 1820 EUR/mc
 14. Estonia – 1600 EUR/mc
 15. Czechy – 1520 EUR/mc
 16. Malta – 1430 EUR/mc
 17. Słowenia – 1350 EUR/mc
 18. Grecja – 1280 EUR/mc
 19. Portugalia – 1210 EUR/mc
 20. Słowacja – 1130 EUR/mc
 21. Polska – 1062 EUR/mc

Średnia w Unii Europejskiej jest aktualnie na poziomie 1923 EUR/mc, czyli prawie 2 razy wyższa niż w PL.

Państwa z najwyższym średnim wynagrodzeniem w Europie
opracowanie własne na podstawie danych z tradingeconomics.com

Najbardziej zadłużone kraje Europy - dług nominalny

Polska, a zadłużenie państw Europy

Bogacić się można poprzez rozwój długofalowy albo poprzez drogę na skróty i zadłużanie się. Sam dług niekoniecznie musi być zły, jednak jeśli wymyka się spod kontroli to może w długim terminie mieć niszczące konsekwencje dla rozwoju gospodarki. Spójrzmy jak wygląda ranking najbardziej zadłużonych państw w Europie.

Państwa z największym długiem nominalnym w Europie:

 1. Francja – 2,96 bln EUR
 2. Wielka Brytania – 2,86 bln EUR
 3. Włochy – 2,77 bln EUR
 4. Niemcy – 2,5 bln EUR
 5. Hiszpania – 1,5 bln EUR
 6. Grecja – 400 mld EUR
 7. Polska – 283 mld EUR
 8. Szwecja – 101 mld EUR
 9. Czechy – 99 mld EUR
 10. Norwegia – 74 mld EUR
 11. Ukraina – 57 mld EUR (stan na wrzesień 2022)
 12. Belgia – 57 mld EUR
 13. Chorwacja – 46 mld EUR
 14. Holandia – 45 mld
 15. Słowenia – 41 mld EUR
 16. Bułgaria – 40 mld EUR
 17. Austria – 33 mld EUR
 18. Portugalia – 27 mld EUR
 19. Litwa – 25 mld EUR
 20. Irlandia – 24 mld EUR
Najbardziej zadłużone państwa w Europie - dług nominalny
opracowanie własne na podstawie danych z tradingeconomics.com

Relacja długu do PKB

Dług publiczny Francji jest ponad 10-krotnie wyższy niż Polski. Nie oznacza to jednak, że są w 10 razy gorszej kondycji finansowej, bo większa gospodarka oczywiście jest w stanie obsłużyć znacznie większe zadłużenie. Najczęściej podaje się jako najbardziej miarodajny wskaźnik kondycji finansowej Państwa relacja długu do PKB. Przyjrzyjmy się więc kolejnemu rankingowi.

Ranking najbardziej zadłużonych państw w Europie pod względem relacji do PKB:

 1. Grecja – 171%
 2. Włochy – 145%
 3. Portugalia – 127%
 4. Hiszpania – 113%
 5. Francja – 112%
 6. Belgia – 108%
 7. Cypr – 101%
 8. Wielka Brytania – 101%
 9. Austria – 83%
 10. Chorwacja – 79%
 11. Ukraina – 78%
 12. Albania – 78%
 13. Islandia – 75%
 14. Słowenia – 75%
 15. Węgry – 74%
 16. Finlandia – 73%
 17. Czarnogóra – 70%
 18. Niemcy – 69%
 19. Słowacja – 63%
 20. Malta – 56%
 21. Irlandia – 56%
 22. Serbia – 55%
 23. Holandia – 53%
 24. Macedonia – 52%
 25. Polska – 50%
Najbardziej zadłużone państwa w Europie pod względem PKB per capita
opracowanie własne na podstawie danych z tradingeconomics.com

Podsumowując, wbrew stereotypowi Polska należy do największych krajów Europy zarówno pod względem powierzchni jak i liczby ludności. Podobnie jest z wielkością gospodarki. Oczywiście zgadza się również to, że zwłaszcza przeliczając siłę gospodarki na jednego mieszkańca, to do państw zachodnich nadal nam brakuje. Rozbiory, I wojna światowa, II wojna światowa i prawie 45 lat komunizmu nie tylko zahamowało nasz rozwój, ale wręcz wielokrotnie go cofały. W XXI wieku jesteśmy jednak jednym z najszybciej rozwijających się państw Europy, a biorąc pod uwagę rozmiary, ludność czy wielkość gospodarki nie można zignorować tego, że mamy potencjał, by stać się liderem wśród gospodarek Europy Środkowo – Wschodniej i należeć do czołówki kontynentu. Pora pozbyć się głęboko zakorzenionych kompleksów na temat nic nie znaczącej pozycji Polski w Europie, bo fakty świadczą o czymś innym. A taka postawa nie tylko wpływa na nasze niższe poczucie własnej wartości, ale też podkopuje ambicje, by rzucić wyzwanie większym i stać się konkurencyjnym na arenie międzynarodowej.

Źródła:

tradingeconomics.com

statista.com

Przeczytaj także:

Orlen zarobił więcej od Coca-Coli! Największe firmy w Polsce, największe firmy na świecie 2023

Ile jest pieniędzy na świecie?

16 odpowiedzi

 1. Irlandia ma bardzo wysokie PKB per capita, ale nie oznacza to, że żyje się tam jakoś szczególnie dobrze, a już na pewno nie 6 razy lepiej niż w Polsce, jak można by wnioskować z rachunku. Też jest tam drożyzna, zapyziała infrastruktura, przeciętny człowiek musi ciężko pracować i niewiele z tego ma. Jest też wysoka przestępczość, ogólne poczucie bezpieczeństwa dużo niższe niż w Polsce. PKB nabijają światowe firmy, mające tam swoje siedziby, bo Irlandia jest rajem podatkowym. Nie jest jednak „rajem na ziemi”! W Polsce na dzień dzisiejszy żyje się lepiej i bezpieczniej.

  1. Dzięki za komentarz. W artykule przytaczamy obiektywne wskaźniki. Miara szczęścia czy zadowolenia obywateli jest ciężka do zmierzenia i jak słusznie tu wskazałeś, pozytywne wskaźniki gospodarcze niekoniecznie muszą iść w parze z satysfakcją społeczeństwa.

 2. te dane finasowe pkb per capita są nieprawdziwe. Za rp.pl: „MFW, uwzględniając realną moc nabywczą walut narodowych podaje, że roczny dochód na mieszkańca w Estonii wynosi teraz 45,2 tys dolarów wobec 45,5 tys. dolarów w Polsce. (…) W ten sposób nasz stał się bogatszy już od dziewięciu państw Unii: poza Estonią są to Portugalia, Węgry, Chorwacja, Słowacja, Rumunia, Łotwa, Grecja i Bułgaria. Bogatszych od Polski jest 17 państw członkowskich. Jednak trzy z nich są w zasięgu Polski: Czechy (49 tys. dolarów rocznego dochodu na osobę), Litwa (49,2 tys. dolarów) i Hiszpania (50,4 tys. dolarów).”

  1. Kolega pisze o parytecie siły nabywczej. W artykule o tym nie wspominali. A warto bo to bardziej obrazuje „zamożność” danego społeczeństwa.

 3. Jedna uwaga do powierzchni:

  Francja – 675.417 km²
  To jest powierzchnia Francji z terytoriami zamorskimi (głównie Gujana Francuska), w Europie jest to 551 695 km².
  Tak więc jak na razie Ukraina nominalnie powinna być na 1 miejscu w Europie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Mogą Cię też zainteresować

what you need to know

in your inbox every morning
popup